Tuły  Laskowice Oś

Wydarzenia, zdjęcia, historia, ludzie

 
 
Strona Główna
Galerie zdjęć
Parafia
Tuły
Kościół
Zdjęcia kościoła
Historia
Zamek
Młyn
Laskowice
Nowy kościół
Stary kościółek
Mumia
Historia
Zdjęcia
Stare pocztówki
Tuły
Laskowice
Ludzie:
Powołania
Proboszczowie
- ks. Skrobek
- ks. Kwapis
- ks. Kała
Sołtysi
Przyroda
Mapy
Ciekawe strony
Archiwum
Księga gości
Kontakt


Powołania z Tuł i LaskowicKs. Wojciech (Adalbert) Widera

Urodził się 22 kwietnia 1827r. w Tułach jako syn młynarza Bernarda Widery. 23 czerwca 1851r. przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie. Został wikarym w Rudach, a wkrótce potem administratorem tamtejszej parafii. Przez pewien czas pełnił funkcje wikarego w Strzelcach Opolskich. 30 grudnia 1863r. został proboszczem w Wieszowej k. Tarnowskich Gór. Tu zasłużył się wybudowaniem nowego kościoła (na zdjęciu) ukończonego w 1896. Za kolportowanie zakazanej przez władze książki skazano go w czasie kulturkampfu na karę wiezienia. Bronił prawa do nauczania religii w języku polskim. Zmarł w Wieszowej 11 sierpnia 1906r.
Za "Bogacica-dzieje parafii", Ks. Henryk Gerlic, str. 207


O. Coelestinus (Celestyn) Widera

Urodzony jako Josef Widera 19 lutego 1836r, jako syn młynarza Bernarda Widery. Młodszy brat księdza Adalberta Widery. Wstąpił do zgromadzenia OO Bonifratrów (Barmherzige Bruder)

 O. Bazyli Gabriel

O. Bazyli Gabriel

Franz Bazyli urodził się 12 grudnia 1886 roku w Laskowicach jako syn Franza Gabriela i Karoliny z domu Salostowitz. Chrzest odbył się 13 grudnia a świadkami byli Ludwig Gartnerczyk, Rozalia Gorbla i Sophie Wojtala, chrztu udzielił o. Deziderius, franciszkanin z góry św. Anny. Miał troje młodszego rodzeństwa: Rozalię, Lucię i Victora.
     Dnia 7 kwietnia 1906 r. otrzymał suknię zakonną św. Franciszka i imię Bazyli. Studia teologiczne ukończył we Wrocławiu dzięki pomocy finansowej rodziny Walhofen, do której należały dobra Laskowic. Dnia 21 czerwca 1923 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
     Klasztorna notatka wspomina, iż początkowo był czynny w różnych klasztorach prowincji śląskiej. Głównym polem jego działalności były misje ludowe i rekolekcje. Pod koniec wojny światowej i po wojnie pracował w Prusach Wschodnich, później na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku. W tej swojej pracy misjonarskiej był niestrudzony i wszędzie jako kapłan zyskał sobie wnet zaufanie ludu. W czasie swojej 23-letniej działalności kapłańskiej przeprowadził blisko 500 misji i rekolekcji. W Rybniku wybudował nowy klasztor. Swe ostatnie dni spędził jako przełożony w Turzu. Zmarł nagle na udar serca dnia 2. października 1936 r. mając 50 lat życia.


O. Engelbert Bienek

O. Engelbert Bienek O.F.M.

Urodził się jako Felix Bienek, syn Wilhelma Bieńka i Mari z domu Piechura 7 listopada 1894 roku a 11 listopada tegoż roku przyjął chrzest. W roku 1910 wraz z trojgiem rodzeństwa: Marią, Józefem i Antonim wyemigrował do Ameryki. Tam wstąpił do zakonu franciszkanów i 27 czerwca 1924 roku w St. Louis przyjął święcenia kapłańskie.
     Był proboszczem najpierw w Petoskey i St. Louis a następnie od 1936r. przez 38 lat w Madison, Wisconsin, USA. Zapisał się w pamięci jako kochający i bezinteresowny ojciec, który całkowicie poświęcił się służbie swoim parafianom. Wśród swoich parafian miał wielu emigrantów; Polaków, Chorwatów, Irlandczyków i innych w sumie 17 narodowości. Pracował w trudnych czasach Wielkiej Depresji i II Wojny Światowej.
     Na pytanie dlaczego został księdzem odpowiadał że duży wpływ miała jego matka, która zawsze motywowała go religijnego myślenia. Wspomina także swoją pobożna ciotkę w Polsce i swojego brata.
     Zmarł na raka 10 sierpnia 1974r., pół roku przed śmiercią obchodził przyspieszony jubileusz 50-lecia kapłaństwa.
     Kilkakrotnie odwiedzał Laskowice. Do kościoła ofiarował monstrancję zwieńczoną krzyżem, w którym umieszczony jest rubin


Siosra Floribert Bienek

Ksiądz Amandus Drong O.F.M.

Urodził się 11 listopada 1912 w Tułach. Na chrzcie otrzymał imię Emil. Rodzice jego posiadali małe gospodarstwo. Wielokrotnie nie było łatwo finansowo, gdzie prócz opłacenia szkół Emila musieli wyżywić jeszcze czwórkę jego rodzeństwa.
     Od sexty do matury Emil uczęszczał do gimnazjum w Nysie. Nowicjat spędził u Franciszkanów w Borkach Wielkich. Po studiach filozoficznych w Kłodzku i teologicznych we Wrocławiu wyświecony został 8 stycznia 1939 na kapłana przez kardynała Adolfa Bertrama. W trakcie II wojny światowej młody franciszkanin musiał zmienić habit na niemiecki mundur wojskowy. W trakcie służby wojskowej dostał się do niewoli we Włoszech, gdzie jako żołnierz trzykrotnie brał udział w audiencji u papieża Piusa XII. Po zwolnieniu z niewoli zajął się lagrem w Bemerode, w którym żyli angielscy jeńcy wojenni. Z biegiem lat placówka ta przekształciła się w samodzielna parafię. W 1956 pater Amandus został prefektem franciszkańskiego internatu w Ottbergen. Funkcje tę pełnił przez 9 lat. W kolejnych latach był nauczycielem religii w Göttingen. W roku 1968 został gwardianem klasztoru w Hannover. Z funkcji tej zrezygnował 2 lata później. Po rezygnacji mógł się znów oddać pracy z chorymi , cierpiącymi i obcokrajowcami.
     Krótko przed śmiercią wypowiadając się do współbraci z radością oczekiwał siostry śmierci, która wskutek wyczerpania organizmu przez nowotwór płuc, mózgu i wątroby zabrała go z tego świata 14 października 1975 roku. Pochowany został na cmentarzu Döhrbruch w Hannover - Kirchrode.


Siosra Floribert Bienek

Siostra Floribert Bienek

Siostra Floribert urodziła się jako Maria Bienek 24 marca 1899, ochrzczono ją 26 marca. Była młodszą siostrą ojca Engelbreta Bienka i również wyjechała do Ameryki. Tam wstąpiła do klasztoru. 4 kwietnia 1991 roku jadąc ze szpitala z badań jedna z sióstr zauważyła, że s. Floribert zasnęła na zawsze, jak spokojnie żyła, tak też umarła.
Siosra Melania Knop

Siostra Melania Knopp

Maria Knopp urodziła się w Laskowicach 29 września 1910 roku. W roku 1937 wstąpiła do zakonu sióstr Elżbietanek i przybrała imię Melania. Na Wielkanoc 1962 r. obchodziła 25-lecie złożenia ślubów. Zmarła 20 czerwca 1978 roku.Siosra M. Bazylia Sojka

Siostra M. Bazylia Sojka

Siostra Maria Basylia Sojka urodziła się w Laskowicach 12 czerwca 1900, na Chrzcie otrzymała imię Klara. Do zakonu wstąpiła 10 kwietnia 1923 roku, rok później-10 kwietnia 1924 otrzymała habit zakonny. Pierwsze śluby złożyła 4 czerwca 1925 roku, a śluby wieczyste 31 sierpnia 1930 roku. Zmarła 22 sierpnia 1951 w Nysie
Siosra M. Fides Sojka

Siostra M. Fides Sojka

Siostra Fides czyli Agnieszka Sojka od dziecka chciała zostać misjonarką i pracować wśród osób trędowatych. Niestety wojna i skomplikowana sytuacja w nowej rzeczywistości pokrzyżowały jej młodzieńcze plany. Ukończyła szkołę pielęgniarską w Opolu a następnie wstąpiła do zakonu sióstr Elżbietanek w Nysie. "Po wojnie zdecydowałam się pójść do Elżbietanek, bo tu mogłam zrealizować swoje pragnienia służby drugiemu, choremu człowiekowi" - wspomina po wielu latach o swoim powołaniu do życia zakonnego. 28 października 1952 przywdziała habit i rozpoczęła nowicjat a 29 października 1953r. złożyła pierwsze śluby zakonne.
     Na pierwszą placówkę trafiła do Wierzbięcic gdzie opiekowała się chorymi. W 1954r. siostry zostały internowane i wywiezione. Siostra Fides trafiła do Gostynia Wielkopolskiego gdzie w spółdzielni krawieckiej z innymi siostrami szyły bieliznę i pościel. Od 1957r. pracowała w domu dla głęboko upośledzonych dzieci w Koźlu. W 1961r. trafiła do Nysy gdzie opiekowała się chorymi. Odwiedzała ich wpierw na rowerze potem na motorowerze i ostatecznie samochodem, teraz siostra jeździ "maluchem".
     Siostra została wyróżniona "Trytonem" - nagrodą dla osób najbardziej zasłużonych dla miasta - w kategorii "praca charytatywna". Mówi, że to nie nagroda dla niej, ale dla jej Zgromadzenia.
     6 września 2003r. w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Elżbietanek, przy ulicy Jana III Sobieskiego w Nysie uroczyście obchodziła 50-lecie profesji zakonnej. Uroczystości odbyły się również w rodzinnych Laskowicach 1 października 2003r.
Na podstawie artykułu ks. Z. Zalewskiego w "Gości Niedzielnym" z 28 września 2003r. nr 39.

Ksiądz Piotr piechura

Ksiądz Piotr urodził się 6 czerwca 1960 roku. 19 czerwca 1986 roku został wyświęcony na księdza w Stadnikach. Dwa dni później - 21 czerwca odprawił Mszę Świętą prymicyjną w Laskowicach przed starym kościółkiem pw. św. Wawrzyńca i św. Barbary. Od sierpnia 1987 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Austrii, obecnie w parafii katolickiej w Leopoldsdorf Zobacz stronę parafii.


 

© tuly.republika.pl - Zabrania się kopiowana i powielania zawartych materiałów bez zgody Administratora