Tuły  Laskowice Oś

Wydarzenia, zdjęcia, historia, ludzie

 
 
Strona Główna
Galerie zdjęć
Parafia
Tuły
Kościół
Zdjęcia kościoła
Historia
Zamek
Młyn
Laskowice
Nowy kościół
Stary kościółek
Mumia
Historia
Zdjęcia
Stare pocztówki
Tuły
Laskowice
Ludzie:
Powołania
Proboszczowie
- ks. Skrobek
- ks. Kwapis
- ks. Kała
Sołtysi
Przyroda
Mapy
Ciekawe strony
Archiwum
Księga gości
Kontakt


Przyroda w okolicy Tuł

wiosna
lato
jesień
zima

Tutejsza mozaika siedlisk kryje w sobie wiele malowniczych i spokojnych zakątków gdzie można przyjemnie spędzić czas i doskonale wypocząć. Ponadto poprzez bogactwo gatunków roślin i zwierząt staje się ciekawym miejscem obserwacji dla miłośników przyrody.

łąki

Łąki Okolice Tuł są obszarem nizinnym o dość monotonnej rzeźbie, urozmaiconym doliną rzeki Budkowiczanki. Uzupełnieniem terenów leśnych są tu obszary łąkowo-trawiaste, ciągnące się w wzdłuż doliny Budkowiczanki. Najpiękniej wyglądają wiosną, gdy wszystko kwitnie, lub latem gdy trawa jest soczyście zielona. Na dawnych mapach obszar ten był oznaczony jako "Wielkie łąki" (Grosse Wiesen). Obszar ten rozciąga się nad całą Budkowiczanką, a także nad lasem w Laskowicach. Na Osi znajdujące się tu na zachód pastwiska (Ostrolinka) są już obecnie zalesione.

lasy

Lasy Tuły leżą na terenie Borów Stobrawsko - Turawskich zajmujących znaczny obszar w północnej części województwa opolskiego. Obejmują one rozległy kompleks lasów o dużej różnorodności gatunkowej drzew. Stanowią go na piaskach bory, w dolinach rzek łęgi, oraz śródleśne stawy i bagna. Lasy te obfitują w jagody i grzyby oraz są ostoją ptaków i zwierzyny. Prawie płaski teren porastają głównie bory sosnowe, jednak rośnie tu również dąb, olcha, świerk, brzoza, klon, jesion i wiąz. szczególnie interesujące są stare dębowe aleje jak ta w Tułach koło leśniczówki i stare pomnikowe drzewa jak np. stary dąb w Laskowicach.

 bagno

Bagno To przepiękne miejsce znajduje się po obu stronach drogi z Tuł do Osi. Wyraźnie odróżnia się od otaczający go monotonnych sosnowych lasów. Stanowi wodopój dla zwierzyny leśnej, o czym świadczą ścieżki prowadzące w kierunku wody. Jest również miejscem gnieżdżenia się różnorodnych ptaków: żurawi, kaczek, ptaków śpiewających. Występują tu charakterystyczne dla terenów podmokłych rośliny: sit, pałka szerokolistna, turzyce i torfowiec. Rozpoczęto starania o utworzenie tu użytku ekologicznego.

rzeka

Rzeka Płynąca tędy Budkowiczanka malowniczo przecina okolicę. W pobliżu młynów jest prosta, piaszczysta i obsadzona drzewami. Miejscami jest jednak zarośnięta, wąska i kręta lub też rozlewa się na łąkach. W wakacje można tu popływać, najlepiej na Frajnym. Woda jest tu czysta, można złapać nie tylko płotkę lecz także szczupaka czy pstrąga. Do wody przychodzi zwierzyna, zamieszkały tu też bobry. Nad ranem można zobaczyć błękitnego zimorodka czy czaplę.Ptaki Na obszarze tym występuje wiele gatunków ptaków, niektóre z nich należą do gatunków zagrożonych i objętych ochroną. Można tu spotkać między innymi żurawia, bociana czarnego i bociana białego, czaplę siwą, kruka i ptaki drapieżne. Oczywiście nie brakuje również wróbli, jaskółek, dzięciołów, pliszek i wielu innych pospolitych ptaków. Zliczono w okolicy 67 gatunków a to zapewne nie wszystkie.

bobry

Bobry Na nie użytkowanych łąkach nad Budkowiczanką zamieszkały od kilku lat bobry. W miejscu gdzie rzekę przecinają tory kolejowe znalazły spokojne miejsce zamieszkania i zabrały się do pracy. Można tu zauważyć zwalone drzewa, czy też okorowane gałązki. Wybudowane przez nie tamy na rzece i rowach sprawiły, że woda rozlała się na łąkach tworząc dla nich wymarzone miejsce.

ambona

Zwierzęta Tutejsze lasy pełne są zwierzyny. Można spotkać tu jelenie, sarny, dziki, lisy, zające i kuny. Stanowi to nie małą atrakcję dla miłośników przyrody jak również myśliwych. Występują tu również ciekawe gatunki płazów i gadów.

Tekst przygotowano na podstawie pracy magisterskiej Katarzyny Widery-Obozy, Uniwersytet Opolski 1997.

 

© tuly.republika.pl - Zabrania się kopiowana i powielania zawartych materiałów bez zgody Administratora